SMART BASIC

Automatické bezdrátové monitorování celé budovy


Smart Basic 1/2″ ventil 
Smart Basic 3/4″ ventil 

WaterGuard Smart Basic je velmi pokročilý bezdrátový systém. Nejlépe se hodí pro domy a komerční budovy, kde chcete monitorovat několik místností. Systém je možné rozšířit až o 90 bezdrátových čidel. Smart Basic je přizpůsoben pro připojení k poplašným systémem.

POPIS INSTALACE

 • Elektromagnetický ventil musí být nainstalován profesionálním instalatérem.
 • Ventil je namontován na potrubí studené vody za hlavním uzavíracím ventilem. Pokud je namontována požární hadice, musí být elektromagnetický ventil namontován za výstupem pro požární hadici.
 • Ventil může být namontován horizontálně nebo vertikálně, když je ventil namontován horizontálně, nikdy nezavírejte cívku.
 • Magnetický ventil musí být namontován ve správném směru proudění, označený šipkou na ventilu.

POZNÁMKA: Filtry musí být namontovány před elektromagnetickým ventilem tam, kde hrozí nebezpečí znečištění a větších částic ve vodě, které se mohou usadit v tělese ventilu.

Centrální jednotka – montáž musí být provedena schváleným elektrikářem

 • Centrální jednotka je připevněna ke stěně pomocí elektromagnetického ventilu.
 • Kabel pro elektromagnetický ventil namontovaný ve výrobě je připojen.
 • Snímací kabel je připevněn a položen od středu k nejbližší monitorované oblasti. Ostatní prostory budovy jsou monitorovány pomocí bezdrátových senzorů.
 • Zástrčka je připojena k 230 V uzemněné zásuvce.

Poznámka: Systém se musí vždy po instalaci testovat smáčením všech senzorů vlhkým hadříkem nebo podobně, a zkontrolovat, zda jsou ventily zavřené. Stisknutím tlačítka RESET na ovládacím panelu ventil opět otevřete. Uživatel pak musí testovat systém alespoň dvakrát ročně.

Bezdrátové senzory

Navod:

 • Vložte 2 dodávané baterie AA nakloněním víka.
 • Stiskněte tlačítko OK na centrální jednotce, abyste měli přístup k menu.
 • Použijte šipku dolů na CONFIGURATION a stiskněte OK.
 • Při zobrazení meld UP SENSOR, pomocí šipkových tlačítek nahoru / dolů vyhledejte požadovanou oblast, do které bude naprogramován příslušný senzor.
 • Poté stiskněte tlačítko OK.
 • Nyní musíte senzor aktivovat stisknutím malého tlačítka vedle baterií. Probíhá komunikace mezi snímačem a centrální jednotkou a senzor je automaticky naprogramován s vybranou místností / umístěním v centrální jednotce.
 • Senzory mohou být připevněny na stěnu v držáku s hroty senzorů až po podlahu.
 • Senzory se dají položit i přímo na podlahu – bez montážní konzoly, protože na spodní straně snímače se nacházejí také snímací body.
 • Snímače mohou být rozšířeny o extra pásku nebo kabel. Konzola se pak namontuje na stěnu a senzor se umístí do držáku. Dodaný senzorový pás může být namontován na senzor.
 • WATERGUARD-Zaruční podmínky
Ovládací panel>
1/2″ – 4″ elektromagnetický ventil
Senzor
Senzorový kábel
Sitko
Senzorová páska
Jackový adaptér pre senzorovu pásku